"Jag integrerar mig i det svenska samhället genom att lära mig arabiska"

2006 -


Instruktioner


Instruktion7

Skriv arabiska meningar du vill lära dig med roller och målarfärg på en väggyta.
Byt till en annan färg när väggytan är täckt med ord.
Konstmässan i Sollentuna 2007