"Jag integrerar mig i det svenska samhället genom att lära mig arabiska"

2006 -


Instruktioner


Instruktion12

Skriv arabiska meningar du vill lära dig med krita på asfalt.Örebro juni 2007